DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ

 

Ako dosiahnuť hladký povrch rezu


Detaily po laserovom a plazmovou rezaní, či po rezaní prúdom vody, majú často ostré hrany, a na ich povrchoch sú spálené miesta. Otupenie ostrých hrán a odstránenie z povrchov materiálu oxidov nielen zlepšuje estetiku vykonaných výrobkov, ale tiež zaručuje bezpečnosť pri práci a manipulácii s materiálom. Uvádzame príklady detailov po rezaní, ktoré boli následne obrobené vibračno-zbrusovacou metódou v našich strojoch.

Náležite zvolený stroj zaručuje vysokú efektívnosť obrábania a dosiahnutie požadovaného stavu povrchu – od odstránenia tŕňov a prídavkov, až po vyhladenie povrchu.

 

Ktoré stroje sú najvhodnejšie


Kruhové vibrátory patria medzi univerzálne stroje, ktoré dokážu splniť rôzne požiadavky týkajúce sa vibračno-zbrusovacieho obrábania. Kontaktné sily sú značne menej agresívne v porovnaní s odstredivými omieľačkami, čo umožňuje efektívne vyhladzovať prvky s rôznymi hmotnosťami a rozmermi.

 

Na obrábanie prvkov s pozdĺžnymi tvarmi odporúčame žľabové vibrátory série WR, ktoré sú ideálne na odhrotovanie prvkov so značnými technologickými prídavkami.

 

Ideálnymi zariadeniami na hromadné obrábanie drobných a ľahkých detailov sú odstredivé omieľačky, ktoré sú navrhnuté na rýchlu a efektívnu prácu. Obrábanie je niekoľkonásobne kratšie v porovnaní s analogickými procesmi realizovanými kruhovými vibrátormi , a dokonca viac než desaťnásobne kratšie v porovnaní s bubnovými leštičkami.

 

DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ
DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ
DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ
DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ
DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ
DETAILY PO LASEROVOM ALEBO MECHANICKOM REZANÍ

Przejdź do góry strony