ZLATNÍCKY PRIEMYSEL

Sme experti

Neustále zdokonaľovanie technologických procesov, spolu s používaním brúsneho a leštiaceho brúsiva, ako aj chemických prostriedkov najvyššej kvality, nám umožnilo vytvoriť spoľahlivé metódy na získavanie zrkadlového lesku detailov.

 

Tam kde sa tvarovka nedostane – leštenie ťažko prístupných miest


Tvarovky sa často nedokážu nedostať do rôznych drážok, prehĺbení a kútov. Na obrábanie detailov tohto typu sú najlepším riešením magnetické brúsky, ktoré sú určené na vstupné očistenie a vyleštenie ťažko prístupných miest.

 

Príprava podkladu je základom úspechu


Proces brúsenia sa vykonáva odstredivými omieľačkami na používanie namokro zo série EC alebo TE. Vďaka širokému výberu veľkosti strojov dokážeme poskytnúť optimálny objem pre potreby danej výroby, a vďaka integrovaným oddeľovacím systémom strojov TE oddeľovanie detailov od vsádzky prebieha rýchlo a bezproblémovo. Obrábanie je niekoľkonásobne kratšie v porovnaní s analogickými procesmi realizovanými kruhovými vibrátormi , a dokonca viac než desaťnásobne kratšie v porovnaní s bubnovými leštičkami. Pri procese sa dodatočne používajú vodné chemické roztoky, ktoré zlepšujú klzné vlastnosti, ako aj urýchľujú a zintenzívňujú proces mikrozbrusovania. Ľahké a rýchle vyprázdňovanie pracovnej komory umožňuje často meniť cyklus, vďaka tomu je výdatnosť strojov tejto triedy veľmi vysoká.

Proces brúsenia väčšinou prebieha v dvoch fázach s použitím živicových tvaroviek s rôznymi brúsnymi schopnosťami.
A): surový odliatok so značnými povrchovými nerovnosťami, B): vyhladený detail po dvojfázovom brúsení

 

Brúsenie na poškodenie obzvlášť náchylných výrobkov


Interakcie prebiehajúce v odstredivými omieľačkami medzi brúsivom a detailmi, ako aj medzi detailmi navzájom, prebiehajú oveľa agresívnejšie v porovnaní s kruhovými vibrátormi. V prípade detailov, ktoré sú obzvlášť náchylné na poškodenie (krúžky, dlhé prvky s hrúbkou pod 0,3 mm alebo so značnou veľkosťou) brúsenie sa vykonáva kruhovými vibrátormi s použitím špeciálneho typu živicových tvaroviek, ktoré zintenzívňujú priebeh obrábania postupným uvoľňovaním brúsneho prášku.

 

Zrkadlový lesk bez najmenšej ryhy? Leštenie namokro


CEROFIN – vlajková technológia spoločnosti AVALON, už mnoho rokov cenená v zlatníckom, ako aj v priemyselných odvetviach na celom svete. Obrábané povrchy získavajú zrkadlový lesk, bez viditeľných technologických rýh, ktoré sú charakteristické pre konvenčné metódy ručného obrábania a mechanického leštenia nasucho v orechovom granuláte. Dôsledný výber obrábacích parametrov a používanie strojov spoločnosti AVALON zaručuje vytváranie opakovateľných cyklov, a finálny výsledok je vždy na najvyššej úrovni.

 

Ako to funguje?


Prvky sa po obrúsení vyhladujú v kruhovom vibrátore. Táto fáza je integrálnou súčasťou celého procesu. Vyhladzujúcu vsádzku tvoria porcelánové tvarovky CMG a prášok GP20. Špeciálna formula použitého prášku spája v sebe dve funkcie – v začiatočnej fáze sa vytvára pasta, ktorá príslušne ešte vyhladzuje povrch, potom vo finálnej fáze má funkciu leštiaceho prostriedku, ktorý výrobky leští na vstupný lesk. Táto fáza, vzhľadom na pomerne dlhé trvanie, cca 16 hodín, je prispôsobená na používanie v nočnom režime. Proces prebieha so zatvoreným vekom, čo zároveň zaručuje stabilnú prácu. Takto pripravený povrch sa následne leští na finálny lesk s použitím porcelánových tvaroviek, ktoré sú určené špeciálne na tento účel. Prvky sa vyznačujú vysokým leskom tak na vonkajšej ako aj na vnútornej strane.

 

Krátke trvanie a dokonalé výsledky? Leštenie nasucho


Rýchle a rovnako efektívne obrábanie sa dá dosiahnuť dvojfázovým procesom leštenia s použitím orechového granulátu. Celý proces sa vykonáva ľubovoľnou odstredivou omieľačkou a spolu s brúsením trvá cca 6 hodín. Výsledok? Dokonalé povrchy s hlbokým, zrkadlovým leskom. Dodatočne, je to spoľahlivá technológia na obrábanie tenkých a plochých prvkov, ktoré sú náchylné na tzv. hromadenie, zlepovanie počas procesov vykonávaných kruhovými vibrátormi. Vzhľadom k tomu, že interakcie v odstredivými omieľačkami sú oveľa agresívnejšie v porovnaní s kruhovými vibrátormi, v prípade bižutérie s vysokou hmotnosťou existuje riziko vzájomného obíjania detailov.

     

 


 

ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL
ZLATNÍCKY PRIEMYSEL

Przejdź do góry strony