BRÚSNE MÉDIÁ

Náležite zvolené brúsne médiá zaručujú, že dosiahnete uspokojivý finálny efekt obrábania. Každé brúsivo má inú úroveň zbrusovania. Tvarovky s najvyššou schopnosťou zbrusovania strácajú v danej časovej jednotke veľmi veľa hmotnosti.

Tvarovky s keramickým spojivom sú určené na intenzívne mikrozbrusovanie povrchov, ktoré sú značne drsné; a musia sa používať tam, kde je potrebné odstrániť najväčšie prídavky z obrábaných detailov. Umožňujú odstraňovať tŕne, otupovať a zaobľovať ostré hrany, ako aj odstraňovať povrchové vrstvy (oxidové, mastné ap.).

Podľa schopnosti zbrusovania – živicové médiá sú základné nástroje používané na obrábanie detailov z neželezných kovov a z plastov.  Umožňujú vytvoriť na obrábanom povrchu požadovaný lesk – začínajúc od hrubého brúsenia, až po presné, finálne.

Na vyhladzovanie a na leštenie povrchov sa používajú porcelánové médiá. Miera zbrusovania je neznačná, a rýchlosť ich opotrebovávania je mimoriadne nízka. Veľkosť a tvar brúsnych médií musia byť zvolené príslušne podľa rozmerov a tvaru obrábaných prvkov.

Przejdź do góry strony