KERAMICKÉ TVAROVKY

    TYP SYMBOL VEĽKOSŤ TRIEDA OTERUVZDORNOSTI

    Šikmá prizma
     
    GP 20x20 20x20 mm A, BD
    GP 15x10 15x10 mm A
    GP 15x15 15x15 mm A
    GP 10x10 10x10 mm BD
    GP 6x10 6x10 mm A, BD
    GP 4x4 4x4 mm BD

    Prizma
     
    G 15x15 15x15 mm A, BD
    G 10x10 10x10 mm A
    G 6x6 6x6 mm A, BD
    G 4x4 4x4 mm A

    Šikmý trojsten

    STP 15x10 15x10 mm BD
    STP 6x6 6x6 mm A, BD
    Kužeľ KC 15 15x15 mm A, BD
    Šikmá elipsa EP 10x5x10 10x5x10 mm BD
    Elipsa E 10x5x10 10x5x10 mm A

     


Opýtajte sa na tento výrobok
Zostaw wiadomość
  • Použitie
      1. tvarovky s keramickým spojivom na hrubé obrábanie namokro detailov z obyčajných ocelí a zo zliatin, s použitím vhodných pomocných kvapalín.

Przejdź do góry strony