ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

Počas brúsenia namokro vždy vzniká technologický kal, v ktorom sú veľmi často rozpustené kúsky obrábaných kovov, často drahých, ako napr. kúsky zlata či striebra. Opätovné získanie drahých kovov je z ekonomického hľadiska mimoriadne dôležité. Okrem toho odvádzanie kalu je regulované miestnymi normami, ktoré najčastejšie požadujú, aby očistená voda bola použitá v ďalších procesoch. Aby bolo možné efektívne očisťovať kal, a súčasne opätovne získať piliny drahých kovov, používajú sa   kaskády a čističky.

Náš kaskádový systém K6/250 sa skladá z dvoch modulov: 100-litrovej vstupnej nádoby, v ktorej sa hromadí hrubý kal; a 4-stupňovej kaskády očisťujúcej vodu. Celé zariadenie umožňuje skutočne zbierať zvyšky drahých kovov a recyklovať všetku vodu. Výdatnosť stroja umožňuje, aby bolo k nemu pripojených viacero strojov na obrábanie povrchov namokro.

Vo flokulačných čističkách je technologický kal privádzaný do pracovnej komory, ktorá je vytvorená z materiálov s vysokou chemickou odolnosťou. Miešadlo nachádzajúce sa vo vnútri nádrže vyvoláva vírivý pohyb, čo zvyšuje účinnosť pôsobenia pridávaných chemických prostriedkov. Po niekoľkých minútach práce stroja sa kal vlieva do filtračných vriec. Zvyšky, ktoré sa usadia vo filtre, sa recyklujú, a takým spôsobom sa opätovne získava materiál stratený počas obrábania detailov. Voda je po filtrácii očistená a môže sa opätovne použiť.

 

ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

Przejdź do góry strony