ZVISLÁ KASKÁDA K6/250

ZVISLÁ KASKÁDA K6/250

Technické parametre:
  • napájanie: 230 V; 50 Hz
  • príkon: 0,4 kW
  • rozmery: 1170x990x1540 mm (dlh. x hĺb. x výš.)
  • hmotnosť: 84 kg
  • celkový objem: 250 L.

Opýtajte sa na tento predmet
Zanechajte správu
 • Použitie
   1. filtrácia technologických kalov vznikajúcich pri hromadnom obrábaní povrchov

 • Výhody
   1. ekologický spôsob očisťovania kalu, šetrný k životnému prostrediu
   2. úspora vody a chemických prípravkov – cirkulácia vody a kvapalín
   3. kal v suchej a čistej forme – praktické skladovane kalov obsahujúcich drahé kovy
   4. vysoká výdatnosť – napr. súčasná obsluha troch odstredivých omieľačiek TE18
   5. systém navrhnutý na rýchle a na bezproblémové čistenie
   6. nízke prevádzkové náklady
   7. možnosť spájania s inými filtračnými systémami – používajúc kaskádovú čističku ako systém vstupného čistenia výrazne znižuje množstvo kalu
   8. rýchla návratnosť investície
 • Zloženie súpravy
   1. nádoba s filtračnou vložkou a s rotačným/membránovým čerpadlom na vstupné čistenie kalu
 • Príslušenstvo

INÉ VÝROBKY:

Przejdź do góry strony