STOLNÉ LEŠTIČKY

Stroje na manuálne obrábanie, akými si stolné leštičky, predstavujú základný a nenahraditeľný prvok každej zlatníckej dielne. Spájajú v sebe viacero funkcií – od brúsenia až po lešenie zlatníckych výrobkov.

Zariadenie má ventilačno-filtračný modul, ktorý zaručuje odvádzanie prachu po obrábaní, bez nutnosti montáže externého odsávacieho systému. Ľahké technologické odpady sa hromadia na stenách vymeniteľných textilných filtrov, a ťažšie, keď sa zastaví tok vzduchu, padajú na dno zásuvky. Toto riešenie vytvára možnosť rýchleho a jednoduchého získavania drahých kovov. Textilné filtre, po skončení práce, môžete odpojiť a vyčistiť, vďaka tomu si svoju funkciu zachovajú dlhšie. Pracovný hrot, na ktorom sa montujú brúsne kotúče, je izolovaný ergonomickým krytom s nezávislým osvetlením. Úlohou krytu je chrániť tvár používateľa pred prachom a odfrkujúcich pevných telies.

Podstatnou výhodou je použite vytlmeného (pohlcujúceho zvuk) plášťa s náležite zvolených materiálov. Vďaka tomu sa naše stolné leštičky odlišujú v porovnaní s inými svojou vysokou kultúrou práce. Dodatočne existuje možnosť ktorý sa rozhodne pre kúpu  špeciálneho uzavretého krytu, ktorý je užitočný pri obrábaní zlatých detailov. Tento kryt umožňuje získať prakticky 100 % piliny tohto kovu.

Stolné leštičky sú dostupné vo verzii bez nastaviteľnej rýchlosti a s plynulým nastavovaním otáčok. Táto funkcia je užitočná predovšetkým pri obrábaní jemných zlatníckych výrobkov, pri ktorom je možné ovládať rýchlosť pracovného motora tak, aby sa nepoškodil obrábaný detail.

Przejdź do góry strony