KRUHOVÉ VIBRÁTORY

Kruhové vibrátory predstavujú skupinu strojov s veľmi širokým spektrom použitia.

Výberom vhodného typu brúsiva, pomocnej kvapaliny, ako aj správnych parametrov procesu, môžete riadiť proces obrábania, dosahujúc požadovaný finálny efekt – očistenie, odhrotovanie, brúsenie, vyhladenie, či tiež leštenie. Vďaka možnosti hladenia detailov s použitím brúsneho prášku a ich povrch dá pripraviť na leštenie na vysoký lesk. Interakcie, ktoré prebiehajú medzi brúsivom a detailom, ako aj medzi detailmi navzájom, sú oveľa menej agresívne ako v odstredivých strojoch, čo minimalizuje možnosť obíjania sa detailov a uľahčuje vytvoriť požadovaný lesk bez akejkoľvek ryhy. Vzhľadom na špecifiká vibračného pohybu, stroje sú vhodné na obrábanie jemných výrobkov, ktoré sú náchylné na mechanické deformácie.

Princíp fungovania strojov tejto triedy je založený na interakcii dvoch súčasných pohybov: vibračného, ktorý vyvoláva vibračný pohyb pracovnej komory a rotačný pohyb, ktorý vyvoláva rovnomerné presúvanie vsádzky.

Dôležitý faktor, ktorý má podstatný vplyv na intenzitu procesu obrábania je možnosť nastavenia frekvencie vibrácií pracovnej komory. Leštenie sa vykonáva s vibráciami s nízkou amplitúdou a s vysokou frekvenciou. Hrubé brúsenie sa väčšinou vykonáva s vibráciami s vysokou amplitúdou a s príslušne nízkou frekvenciou.

Možnosť práce so širokým sortimentom tvaroviek – keramickými, živicovými, porcelánovými, nehrdzavejúcimi s rôznymi tvarmi a rozmery je dodatočnou prednosťou strojov tejto triedy. Kruhové vibrátory sú prispôsobené aj na použitie jedinečnej technológie CEROFINktorá umožňuje na povrchoch detailov dosiahnuť zrkadlový lesk.

Przejdź do góry strony