ŽĽABOVÉ VIBRÁTORY

Žľabové vibrátory sa od ostatných zariadení odlišujú žľabovým tvarom pracovnej komory,/strong> ktorý umožňuje obrábať detaily rôznych tvarov, predovšetkým dlhých prvkov, ktorých rozmery neumožňujú obrábanie v kruhových vibrátoroch. Zariadenie je určené na odmasťovanie, odhrotovanie a na brúsenie, od hrubej (vstupnej) úpravy, cez presnú, až po finálnu.

Princíp fungovania založený na vytváraní mechanických vibrácií, ktoré generuje motor s protiváhami. Keď pracovná komora vibruje, dochádza k interakcii detailov s brúsivom.

Vzhľadom na svoje špecifiká je toto zariadenie vynikajúce na hrubé operácie, predovšetkým s použitím keramického brúsiva s vysokou mierou obrusovania. Výsledkom je získanie homogénnej štruktúry, bez ostrých hrán a rohov. Žľabové vibrátory, bežne nazývané„odhrotovačky”, dokážu vykonať jednoduché strong>procesy odstraňovania presahujúcich prvkov na detailoch už za necelých 20 minút. Znovu vyhladzovanie povrchu nemôže trvať viac než niekoľko hodín.

Žľabové vibrátori  úspepšne odstraňujú tŕne, otupujú a zaobľujú ostré hrany, eliminujú najvrchnejšie vrstvy - oxidy vzniknuté po laserovom rezaní alebo tuky usadené na povrchu materiálu. Tieto zariadenia sú určené predovšetkým na obrábané predmetov s veľkými obrábacími prídavkami, tam, kde nadradeným cieľom je odhrotovanie. Vynikajúco si tiež poradia s brúsnym vyhladzovaním, tam, kde je podstatné, aby povrch mal požadovanú drsnosť. Overené riešenie pri hromadnom obrábaní detailov s rôznorodými tvarmi, a ak sú zvolené správne parametre – tiež plochých prvkov, ktoré majú tendenciu k zlepovaniu medzi sebou (k tzv. hromadeniu) alebo priliehajú k stenám pracovnej nádoby.

Ako brúsivo sa najčastejšie používajú keramické a živicové médiá. Pri technologickom procese sa dodatočne používa vhodná obrábacia kvapalina , ktorá zintenzívňuje priebeh obrábania.

Przejdź do góry strony