VRÁTENIE TOVARU

Chceme poskytovať služby na najvyššej úrovni, preto v prípade vopred dohodnutého vrátenia alebo pri reklamácii kúpeného tovaru, prosíme, aby ste k zásielke pripojili vyplnený nasledujúci formulár a aby ste zásielku adresovali na adresu:

ZMM Avalon Wojciech Gibuła
ul. Grunwaldzka 38
84-351 Nowa Wieś Lęborska
s prípisom: "vrátenie/reklamácia"

Przejdź do góry strony