LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SÚSTRUŽENÉ DETAILY

Prečo sa oplatí používať mechanické obrábanie

Kvalita povrchov detailov obrábaných zrezávaním, tzn. sústružením, ako aj lisovaných detailov, väčšinou nie je uspokojivá. Čoraz vyššie požiadavky na kvalitu, ktoré diktujú konštrukčné alebo estetické faktory, vyžadujú používanie dodatočných operácií finálneho spracovania. Okrem toho sú to vo veľkej miere práce vykonávané ručne, ktoré sa charakterizujú nízkou úrovňou mechanizácie. Ako potom rýchlo dosiahnuť očakávaný efekt? Najlepší spôsob je používať vo výrobnom procese zariadenia na vibračno-zbrusovacie obrábanie, ktoré  dokážu efektívnym spôsob dosiahnuť požadovaný cieľ.

 

Čo dosiahneme vyhladzovaním povrchu


Úroveň vyhladenia povrchu neovplyvňuje iba estetiku, ale má tiež podstatný vplyv na trvácnosť navzájom spolupracujúcich dielov. V prípade  veľkých nerovností dochádza k rýchlemu opotrebovávaniu kontaktných povrchov. Prvok následne stráca svoje úžitkové vlastnosti, a narušených je mnoho rôznych parametrov, takých ako: odolnosť proti korózii či pevnosť v namáhaní. Nižšie predstavujeme príklady profilografov funkčných povrchov pred a po vibračno-zbrusovacom obrábaní.

Príslušná hladkosť zaručuje dlhšiu trvácnosť funkčných povrchov.  /span>

 

Aké stoje na aké detaily


Kruhové vibrátory patria medzi univerzálne stroje, ktoré dokážu splniť rôzne požiadavky týkajúce sa vibračno-zbrusovacieho obrábania. Kontaktné sily sú značne menej agresívne v porovnaní s odstredivými omieľačkami, čo umožňuje efektívne vyhladzovať prvky s rôznymi hmotnosťami a rozmermi.

Na obrábanie prvkov s pozdĺžnymi tvarmi odporúčame žľabové vibrátory série WR, ktoré sú ideálne na odhrotovanie prvkov so značnými technologickými prídavkami.
 

Ideálnym zariadením na hromadné obrábanie drobných a ľahkých detailov sú odstredivé omieľačky, ktoré boli navrhnuté na rýchlu a efektívnu prácu. Obrábanie je niekoľkonásobne kratšie v porovnaní s analogickými procesmi realizovanými kruhovými vibrátormi, a dokonca viac než desaťnásobne kratšie v porovnaní s bubnovými leštičkami.

 

LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SÚSTRUŽENÉ DETAILY
LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SÚSTRUŽENÉ DETAILY
LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SÚSTRUŽENÉ DETAILY

Przejdź do góry strony