VODNÉ BRÚSKY

Vodné nefŕkajúce brúsky sú autorskými strojmi našej firmy. Tieto zariadenia boli naprojektované na presné brúsenie s použitím vodného papiera alebo diamantových kotúčov s náležite zvolenou zrnitosťou.

Nepochybnou výhodou vodných brúsok je patentovaný systém polievania kotúča a priame odvádzanie kalu (vody s prachom) po zbrúsení. Konštrukcia nášho chladiaceho systému neumožňuje, aby kvapalina fŕkala, čo výrazne zlepšuje ergonómiu pri brúsení namokro.

Vodné brúsky sú určené predovšetkým na ručné, presné odstraňovanie metalurgických prídavkov, a tiež na brúsenie jantáru. Jantár sa počas obrábania musí chladiť, čím sa predchádza vzniku škvŕn (farebným zmenám) na jeho jemnom povrchu. Integrované chladenie kotúča vodnej brúsky zabraňuje, aby počas obrábania také chyby vznikli.

Vodné brúsky, ktoré vyrábame, ponúkame v stolovej a voľne stojacej verzii. Voľne stojaca vodná brúska SW1 má dodatočné čerpadlo, ktoré zabezpečuje uzatvorený obeh kvapaliny a filtračný modul na odlučovanie vody z kalu po brúsení. V prípade verzii SW1 ECO zákazník sám musí zabezpečiť prítok vody a odlučovanie kalu po obrábaní.

Stroje z tejto skupiny, na objednávku zákazníka, môžu byť dodatočne vybavené dodatočným polohovateľným stolíkom, ktorý umožňuje brúsiť kamene pod ľubovoľne zvoleným uhlom v rozsahu od 0 do 45 stupňov. Je to veľmi praktické riešenie v prípade, keď sa pripravujú kocky alebo iné symetrické jantárové tvary.

Przejdź do góry strony