ODSTREDIVÉ OMIEĽAČKY

Odstredivé omieľačky sú najmodernejšie a najrýchlejšie stroje na obrábanie povrchov. Obrábanie je niekoľkonásobne kratšie v porovnaní s analogickými procesmi realizovanými kruhovými vibrátormi a dokonca viac než desaťnásobne kratšie v porovnaní s bubnovými leštičkami.

Stroje z tejto série nahrádzajú vstupné ručné obrábanie a pripravujú detaily na ďalšie povrchové úpravy. Odstredivou omieľačkou sa dajú vykonávať nasledujúce procesy: odhrotovanie; tupenie a zaobľovanie hrán; brúsenie; odmasťovanie; očisťovanie; odstraňovanie vodného kameňa, hrdze, pripálenín; hladenie; leštenie.

Odstredivé omieľačky sa delia na dve kategórie:verzie na prácu namokro s pomocnými kvapalinami a verzie na prácu nasucho s orechovým granulátom. Pri procese vykonávanom namokro sa používajú vodné chemické roztoky, ktoré zlepšujú klzné vlastnosti a urýchľujú proces mikrozbrusovania. Pomocná kvapalina sa dávkuje s použitím čerpadla, ktoré má nastaviteľný prietok. Pri procese vykonávanom nasucho sa používa brúsivo – orechový granulát alebo drevené kocky – ktoré plní úlohu nosiča brúsnych a leštiacich pást. Pri procesoch vykonávaných nasucho je pracovná komora chladená s použitím špeciálneho čerpadla, ktoré pumpuje vzduch do vnútra pracovného priestoru. Každá verzia, nasucho aj namokro, má plynulé nastavovanie otáčok.

Odstredivé omieľačky, ktoré vyrábame, sa odlišujú predovšetkým inovatívnym tvarom pracovnej komory. Komora je zaokrúhlená, vďaka tomu je pohyb vsádzky je optimálny, a tým je pravdepodobnosť obitia detailov menšia. Zaručuje to dlhodobé a bezporuchové používanie.

Princíp fungovania založený na vytváraní odstredivej sily, ktorá sa vytvára otáčaním rotora. Brúsivo a detaily sa pohybujú špirálovitým pohybom vo vnútri pracovnej komory, čím dochádza k vzájomným kontaktom a vznikajúce kontaktné sily sú výrazne väčšie než v prípade vibračného pohybu. Cieľom takého priebehu je zintenzívniť a skrátiť celý proces - agresívne mikrozbrusovanie výrazne urýchľuje proces odhrotovania a brúsenia.

Odstredivé omieľačky majú integrovaný systém nastaviteľnej pracovnej škáry. Vďaka tomu je pri práci namokro možné priebežne odvádzať zvyšky po obrábaní vo forme kalu (siltu). Pri práci nasucho špeciálne membránové čerpadlo cez škáru pumpuje vzduch, ktorý má ochrániť rotor a obruč pred ich zničením drobnými lupinami brúsiva. Odporúčame, aby bola pracovná škára pri obrábaní namokro nastavená v rozsahu 0,15 – 0,2 mm. Znovu pri obrábaní nasucho odporúčame, aby bola pracovná škára nastavená v rozsahu 0,05 – 0,1 mm.

Systém preplachovania, ako aj ľahké a rýchle vyprázdňovanie pracovnej komory umožňuje často meniť cyklus, vďaka tomu je výdatnosť strojov tejto triedy veľmi vysoká.

Przejdź do góry strony