ODDEĽOVACIE SYSTÉMY

Systémy oddeľovania majú pri hromadnom obrábaní veľmi dôležitú úlohu. Ručné oddeľovanie detailov je časovo náročné a má negatívny vplyv na efektívnosť celého procesu. V našej ponuke máme manuálne oddeľovače, ktoré s použitím sily používateľa sú vhodné na oddeľovanie detailov od vsádzky, ako aj mechanické oddeľovače s vibračným pohybom, ktorý uľahčuje oddeľovanie médií od detailov bez zásahu človeka.

Mechanické oddeľovanie, integrované so strojmi na vibračno-zbrusovacie obrábanie, umožňuje vykonávať procesy v priemyselnom meradle. Princíp fungovania zariadení je založený na vytváraní mechanických vibrácií, následkom ktorých dochádza na site s vhodne zvolenou veľkosťou k oddeleniu tvaroviek od obrábaných predmetov.

Mechanický oddeľovač sa dá tiež používať na preosievanie tvaroviek, s cieľom odstrániť opotrebované brúsivo, ktoré už nemá požadovaný tvar a veľkosť. Na tento účel sa používa dodatočné podsito s takou veľkosťou, ktorá umožňuje odstrániť opotrebované brúsne médiá. Mechanické oddeľovače sú určené k strojom s objemom 18 litrov a viac. Dostupné v štandardnej a v mini verzii.    

Podstavcom stroja je nosný rám, na ktorom môže byť postavený pracovný modul vybraného mechanického oddeľovača poháňaný elektromotorom. Celkovo je to ľahká a kompaktná konštrukcia, ktorá sa dá ručne presúvať. Dodatočná funkcia plynulého nastavovania otáčok umožňuje používať presne stanovené parametre podľa typu triedených detailov.

Mechanický oddeľovač je zariadenie, ktoré sa jednoducho a bezpečne používa, čo umožňuje zvýšiť efektívnosť práce a skrátiť trvanie technologického procesu vďaka rýchlemu a efektívnemu oddeľovaniu brúsiva od detailov.

Przejdź do góry strony